Stoomgemalen in het Land van Maas en Waal

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant schreef op 11-03-1870:  Bij de groote opbeuring, die ons door de zoo gunstig veranderde plaatselijke gesteldheid ten deel viel, wordt ons een tweede hulpvaardige hand toegereikt door de koningin dezer eeuw, de stoomkracht en hare hofhouding van werktuigkundigen, door wier vernuft en nieuwe uitvindingen het werk door James Watt in het begin dezer eeuw aangevangen tot eene betooverende volmaaktheid is opgevoerd.
Ooit stonden hier 8 stoomgemalen die het gebied droog moesten houden zodat het land bewerkt kon worden. Elk gemaal heeft een rijke geschiedenis. De website is in wording.

Niets van deze website mag worden overgenomen voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder
info@stoomgemalenmaasenwaal.nl       
Henk Buiteman 2018

 

 

Recente aanvullingen

-Via het menutabje "geschiedenis Appelternsche Sluis" en "de restauratie voor en na 1997"  komt u bij de Tuutjournaals met verslagen over de werkzaamheden die vanaf 2004 uitgevoerd werden. De komende tijd ga ik deze verder publiceren met vele foto's. De journaals maakte ik tot 2014.

Ook is er in het menutabje "vrijwilligers die betrokken waren bij de redding van het gemaal " een videofilm te zien over de feestelijke uitreiking van de Martens van Sevenhovenpenning aan Jaap Garsijn