Stoomgemalen in het Land van Maas en Waal


Recente wijzigingen of aanvullingen zie pdf blad rechts

Ooit stonden hier 8 stoomgemalen  die het gebied droog moesten houden zodat het land bewerkt kon worden. De machinisten en stokers werkten dag en nacht en zorgden dat de installaties optimaal werkten. Elk gemaal heeft een rijke geschiedenis.

De website is in wording.

Niets van deze website mag worden overgenomen voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Henk Buiteman 2018