Stoomgemalen in het Land van Maas en Waal

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant schreef op 11-03-1870:  Bij de groote opbeuring, die ons door de zoo gunstig veranderde plaatselijke gesteldheid ten deel viel, wordt ons een tweede hulpvaardige hand toegereikt door de koningin dezer eeuw, de stoomkracht en hare hofhouding van werktuigkundigen, door wier vernuft en nieuwe uitvindingen het werk door James Watt in het begin dezer eeuw aangevangen tot eene betooverende volmaaktheid is opgevoerd.
Ooit stonden hier 8 stoomgemalen die het gebied droog moesten houden zodat het land bewerkt kon worden. Elk gemaal heeft een rijke geschiedenis. De website is in wording.

Niets van deze website mag worden overgenomen voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder
info@stoomgemalenmaasenwaal.nl       
Henk Buiteman 2018