De achtergrond en de belevenissen van machinist J.C. Greep

 

Via de zoon van Johan Greep heb ik nog veel informatie gekregen die ik mocht gebruiken en soms aanvullen, verduidelijken of verbeteren. Dit geeft een goed beeld hoe de machinisten een opleiding hadden gehad. Over de vader van Leo Greep hoorde ik van hem (zoon Leo dus) het volgende. Mijn vader was van het geslacht Greep van het eiland Tholen (Zeeland) is in Den Haag geboren op 25 juni 1885 en heeft daar 3 of 5 jaar gewoond.

Ambachtsschool Bussum

Zijn vader werkte bij ministerie  van Oorlog en was onderofficier bij de afdeling Fortification (verdedigingswerken). Zij verhuisden naar een fort in/om de omgeving van Naarden.  Daar is mijn vader opgegroeid en na de lagere school is hij naar een Ambachtsschool in Bussum gegaan waarna hij later bij een smid heeft gewerkt op een uur lopen van huis. Hij behaalde dit smids examen op zijn 19 jaar. Waar is hem (Leo)  niet bekend. Dat zou dan in 1904 gewest zijn.

 

 

 

Hij zou in 1904 aangemonsterd zijn bij de Marine in Den Helder. Hij was toen 18 of 19 jaar. Hij is begonnen als stoker en zou het later gebracht hebben tot mogelijk tweede machinist. Hij heeft dus een technische opleiding gehad en is in ieder geval uiteindelijk terecht gekomen op het vrij nieuwe pantserschip Hertog Hendrik.

 

De Hertog Hendrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hertog Hendrik is afgebouwd in 1902 op de Rijkswerf van Amsterdam. Het was een pantserschip met een bemanning van 345 man!  Het schip maakte in 1904 proefvaarten en werd uitgerust o.a. uitgerust met een toestel voor draadloze telegrafie! Daarna vertrok het schip naar Oost Indië.  Het schip moest met twee andere oorlogsschepen een ultimatum overbrengen aan de vorst van Boni. De reis verliep allesbehalve voorspoedig. Via diverse zoekmachines vond ik veel krantenberichten.

Haagsche courant  11-02-1904

 

 

 

 

 

 

Haagsche courant  21-06-1904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant  02-07-1904

 

 

 

 

 

De grondwet  17-07-1904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdamsch nieuwsblad  08-09-1904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdamsch nieuwsblad  23-09-1904

 

 

 

 

 

Algemeen Handelsblad  08-11-1904

 

 

 

 

 

 

Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij  13-11-1904

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen Handelsblad  27-11-1904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machinist J.C. Greep had dus een flinke stoomervaring opgedaan bij de Marine, heeft veel van de wereld gezien en hachelijke situaties meegemaakt.

Vast staat dat hij in de machinekamer van de Hertog Hendrik een ongeluk heeft gekregen en daarbij zijn linker arm zwaar is verminkt

In 1906 is hij teruggekomen naar Nederland en kwam terecht in het militair ziekenhuis te Hellevoetsluis.

 

Marine ziekenhuis in Hellevoetsluis rond 1910

                                    Ziekenzaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna is hij blijkbaar op de Piet Hein (ook een pantserschip 1894-1914) terecht gekomen en werd daarna in Den Helder eervol ontslagen in januari 1910 aldus het getuigschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij heeft in Den Helder zijn vrouw (de  moeder van Leo Greep) leren kennen. Is er getrouwd en daarna gaan werken als machinist op het stoomgemaal in Acquoy op 18 mei 1911. In 1912 kreeg hij recht op een invalidenpensioen van 285 gulden per jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voormalige stoomgemaal Acquoy kwam ik na lang zoeken toch op het spoor. Het bestaat niet meer  maar via Jos S. kreeg ik nog informatie.

Het ligt op ca 500 m van de Oude Horn.  Richting oost. Het is niet gesloopt, maar wel verbouwd tot woning. Het is bijna niet meer als zodanig te herkennen, maar op Google Maps kun je nog heel goed het  aanvoer- en afvoer kanaal zien. Je moet bedenken dat de Oude Horn in oorsprong het Culemborgs Gemaal was. De polders langs de Lek waterden af op de Linge. En dat is nu ook nog zo. Aan de Culemborgse Vliet kun je dat ook nog prima zien. Zon soort situatie had je ook in Tricht:  Gemaal de Neust Hier waterden de Beusichemse en Zoelmondse polder op af. En ook hier is dat nu nog zo. En het onderhavige gemaal was voor de polder Acquoy. De N.G. S. geeft de volgende informatie:

http://www.gemalen.nl/gemaal_detail.asp?gem_id=1392

Het gemaal is in de jaren 80 van de vorige eeuw afgebroken en er is nu een woonhuis van gemaakt.

 

 

 

Het middelste gebouw zou de machinekamer zijn geweest.

 

 

 

 

Via foto’s van de opvolger van machinist Greep in Acquoy  krijg je toch een indruk van de machine met pomp.

 

 

Het gemaal was oorspronkelijk uitgerust met een 33 pk sterke stoommachine van de Duitse fabrikant L. Hukenhol en een centrifugaalpomp.

 

 

Dhr van Asperen

Familie uitzoeken

 

 

 

 

 

 

In Acquoy werd J.C.Greep op eigen verzoek eervol ontslagen op 31 december 1918 want hij solliciteerde naar stoomgemaal De Tuut. Het liep echter anders want hij werd benoemd als machinist van het Maasbommelsch gemaal. Hij zou daar langdurig blijven en daar is ook een groot verhaal over geschreven door zoon Leo.  Zie>>>>>>

De zoon van Johan Greep vertelde dat zijn vader soms ook nog op de glasfabriek van Leerdam werkzaamheden verrichtte als het stoomgemaal van Acquoy  niet in bedrijf was.  De salarissen bij de overheden waren in die tijd nogal karig en de eerste wereldoorlog 1914-1918 was net ten einde. Aan alles was gebrek dus de prijzen schoten omhoog

Toen het stoomgemaal van Maasbommel na de oorlog in 1945/46 buiten gebruik gesteld werd is  Johan Greep machinist geworden op het stoomgemaal de Blauwe sluis totdat dit later ook gesloten werd omdat het nieuwe gemaal Quarles van Ufford klaar was..

J.C. Greep is met 65 jaar met pensioen gegaan en dat was dan in 1950.

In 1956,  het laatste jaar van mijn MULO te Oss, kwam ik (Leo Greep) op de thuisreis met de fiets even bij het stoomgemaal van Appeltern langs waar mijn vader samen met Louis Fliervoet aan een veegbootje werkte. Fliervoet had een elektrisch lasapparaat en hier onder zijn leiding heb ik de eerste rug (las) gelegd op een stuk 4 mm plaatijzer.  Vast staat voor mij dat in mijn praktisch jaar van de H.T.S., het stoomgemaal van de Blauwe sluis  buiten gebruik was. Dat was in 52/53

 

Machinist Greep  is geboren 25 juni 1885 en overleden te Appeltern 16 maart 1961 en is dus net geen 76 jaar geworden.