Aanvullingen en wijzigingen te vinden in tabje/hoofdstuk:

Te vinden in de zgn url, blauw gekleurd

Maart 2024-Het certificaat van  bekendheid  met de samenstelling van de ketel- en de stoominstallatie van De Tuut. Dit werd uitgereikt aan techneuten die een dag met de installatie meeliepen om hem in bedrijf te nemen. Dus niet het certificaat stoker. Deze techneuten hadden echt de cursus gevolgd en het theoretisch en praktisch examen behaald.

Opleiding

Dec 2023-Het  verhaal over de acte van Inventaris  na het overlijden van machinist Schmidt.

Verhaal Acte van Inventaris Machinist AThJA Schmidt

Okt 2023- Via Hans Zondag kwam ik in het bezit van een acte van inventaris na het overlijden van machinist ATJA Schmidt. Dit was de tweede machinist van het Dreumelsche stoomgemaal. De acte geeft een tijdsbeeld wat de mensen bezaten en dus leefden. Het artikel is opgenomen in het Maas en Waals tijdschrift voor de streekgeschiedenis Tweestromenland. De officiële actepapieren zijn op mijn website te vinden:  De machinisten en stokers van het Dreumelsch gemaal

Okt 2023– Tuutjournaal 2006 in wording met oa:

Aug 2023- Een vraag van de Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Een onbekend stoomgemaal. Opgenomen is het antwoord aan de Stichting  in PDF bestand.  Bommelerwaard en Ir Fijnje

Juli 2023- Een extra pagina voor informatie over de twee stoomgemalen  in de Bommelerwaard. Het ontwerp was van Ir Fijnje. Beide unieke stoomgemalen  (gelijk aan de uitvoering  van Dreumel) zijn helaas verdwenen.                Bommelerwaard en Ir Fijnje

Juni 2023- Bij de restauratie van de windmolen van Alphen werd een opschrift gevonden  uit 1870 van IJzergieterij De Prins van Oranje. Uit die periode vond ik werktijden  en lonen  van verschillende groepen arbeiders.                                        De polder van Alphen

Mei 2023- Bevestiging  dat het nieuwe Wamelsche stoomgemaal met een centrifugaalpomp  zal gaan proefdraaien.

Het Wamelsch stoomgemaal

April 2023- Verhaal van Leo Greep over  visvangst bij stoomgemaal Maasbommel. Controle door veldwachter/agent Beumer op speciale fiets. Stoomgemaal Maasbommel

April 2023-Artikel in de Maas en Waler over vondst modelstoommachine uit Gewande  Machinist Hugo Esser

April 2023- Vervolg op iets over polderbemaling waarin diverse gemalen genoemd worden uit het Land van Mass en Waal  door CAW van Hoorn  1869 geschreven

Genoemd wordt het stoomgemaal uit Maasbommel 35pk en twee ketels en Dreumel 60pk en drie ketels

April-2023- In 1931 besluit de geerfdendag om een extra aansluiting te maken naar het Leeuwensche stoomgemaal. Het Leeuwensch stoomgemaal

April -2023 Gesprek met Annie van de Wert Last- dochter machinist  uit Alphen

De machinisten en stokers van het Alphensch gemaal

April-2023 Plan van Fijnje  voor verbetering waterlossingen en inlating rivierwater  Alphens stoomgemaal

Mrt-2023 Bewijs dat de balansstoommachine van Dreumel in  april 1906 nog 10 dagen in bedrijf was.       Dreumelsch stoomgemaal

Mrt-2023– Verslag van het Stoomwerktuig Wamel, Dreumel en Alphen door Ing Fynje   Dreumelsch stoomgemaal

Febr 2023-Een groot krantenartikel uit 1869 met de voor- en nadelen van divers soorten maalsystemen (scheprad , vijzel, centrifugaal en het pers/zuigpomp systeem Ing. Fijnje) ten opzichte van de opkomst van stoomaandrijving.
Ook een overzicht van de in bedrijf zijn de stoomgemalen.

Waterwindmolens werking en uitvoeringen

Febr 2023– Een aantal namen  bij een foto uit 1944 bij het Stoomgemaal aan de Leeuwensche sluis. Geleverd door Ben van Dijk van de Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas. Het Leeuwensch stoomgemaal

Jan 2023- Plaats aanduiding  en informatie over de Ruffelsdijk. Dat is/was een zijkade, dwarsdijk of zijtwende met als doel water tegenhouden en omleiden.

De dijkdoorbraak van 1926

Jan 2023

Deel 2 van het Tuutjournaal in 2005 met extra foto’s. Het Tuutjournaal 2005

Jan 2023-Een krantenartikel uit dec 1904  waar een plan gepresenteerd wordt om bij zeer droge zomers een waterinlaat te creëren. Dit plan was al door waterbouwkundige Fijnje  bedacht maar natuurlijk nooit uitgevoerd.

De krant omschreef het plan zo:

Nieuw leven ontsproot uit den geleschten (dorst hebbende) bodem, die, hoe vruchtbaar hij ook was en hoeveel voedsel zij ook bevatte, dat voedsel niet kon brengen in den voor de plant opneembaren vorm, omdat de voerstof, het water, hem ontbrak. Geschiedenis van het land van Maas en Waal

Nov 2022– Correctie van informatie over de familie van de laatste machinist August Johannes  Schmidt. Hij en zijn vrouw hadden geen kinderen maar hadden Ria de Rijk als een “houkind”. De machinisten en stokers van het Dreumelsch gemaal

Nov 2022– Af en toe komt er toch weer een naam tevoorschijn van een machinist of stoker. Dit keer een stoker die ten tijde van de  machinist August Theodor Johan Schmidt (de tweede machinist Schmidt) op het gemaal werkte en genoemd werd  in een acte van Inventaris  na het overlijden van de genoemde machinist. Het was stoker Gradus Gerlag.- De machinisten en stokers van het Dreumelsch gemaal

Okt 2022– Verhaal over de puntdeuren  van stoomgemaal de Blauwe Sluis

Stoomgemaal Blauwe sluis

Sep 2022– Het werkboekje van machinist Lieuwe Elzinga is in te zien- De machinisten en stokers van stoomgemaal De Tuut

Sep 2022– De sluisdeur  bij Niftrik begeeft het in 1919.  Stoomgemaal De Tuut

Sep2022– Aanbesteding kolenlevering stoomgemaal Dreumel in 1893  Dreumelsch stoomgemaal

Sep 2022-Mededeling dat opdracht voor de  bouw van Stoomgemaal De Tuut  is vergeven op 11 april 1917.  Machinerieën komen van de firma Stork & Co.   Stoomgemaal De Tuut

Sep 2022-Werken aan mijn website stond 2 jaar lang op een laag pitje omdat mijn echtgenote en ik een dagboek van mijn onbekende overgrootvader verwerkten tot een boek alleen voor de familie. Hij beschreef zijn emigratiereis in 1892 met het ss Rotterdam nr 2 naar New York en zijn treinreis naar de staat  Montana.

Nu pak ik de draad weer op om de periode van mijn vrijwilligerstijd uitgebreid uit te dragen zodat nieuwe vrijwilligers enthousiast blijven en  ook in de toekomst het project Stoomgemaal De Tuut in stand houden. Ook nieuwe  informatie die ik tegenkom over de acht gemalen zal ik blijven toevoegen.

Tijdens mijn recent bezoek van 11 sep aan de onder stoom staande Tuut werd ik wat dat betreft gerustgesteld. Het “stookte en draaide” als vanouds en het zag er goed uit. Chapeau aan alle huidige vrijwilligers en organisatie.

Febr 2022– Begin van de technische carrière  van Johan Greep op het pantserschip de ss Hertog Hendrik

De achtergrond en de belevenissen van machinist J.C. Greep

Febr 2022–  Deel 1 Tuutjournaal jaar 2005

Jan 2022– Oud voorschrift:  manometer:

Jan 2022- Eindtermen voor het stokerscertificaat zoals gehanteerd werd- Opleiding

Jan 2022-Artikel over de 1000ketel van Stork-Ketel installaties en schoorstenen

Jan 2022-  Wetenswaardigheden over schoorstenen-Ketel installaties en schoorstenen

Jan 2022-Oude originele vergunningen van Ketel 2 en 3-   Stoomwezen keuring

Dec 2021- Aanvulling op Tuutjournaal 2004- Foto impressie ketel inspectie stoomwaterdeel-Het Tuutjournaal vanaf 2004

Dec 2021- Foto’s van Hans Borgers uit de verre beginperiode!!!-Vrijwilligers die betrokken waren bij het stoomgemaal

Dec 2021-Ontwikkeling Land van Maas en Waal door invoering Stoomtram-Opvallende informatie uit Maas en Waal

Dec 2021- betere foto van Dijkgraaf de Leeuw- Pompcapaciteit

Dec 2021- Foto van sluis Hellevoetsluis  waar Johan Greep een tijd verbleef.

De achtergrond en de belevenissen van machinist J.C. Greep

Dec 2021-Door het vinden van een advertentie voor het leveren  en plaatsen  van een Cornwall  stoomketel in het stoomgemaal van het waterschap Laag Hemaal werd duidelijk waar de opgestelde olietank naast gemaal Caners vandaan kwam. (Dit was de oude stoomketel uit 1910)  Machinist Hugo Esser

Nov 2021- Henk Claassen schreef een artikel in het blad voor modelbouwers genaamd: ‘ Onder Stoom”. In tegenstelling met de website van de Tuut is dit de complete geschiedenis van de vondst van deze modelmachine. Machinist Hugo Esser

Sept 2021- Een foto Met Jaap Garsijn uit de periode nadat de schoorsteen was herbouwd en gedacht kon worden aan het werkelijk restaureren van het stoomgemaal zodat er een ketel gestookt kon worden. Tevens een foto van Jaap Garsijn toen hij in sept 2021 benoemd werd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  Vrijwilligers die betrokken waren bij het stoomgemaal

Juli 2021- Een link voor een videofilm van de dijkdoorbraak in 1926-De dijkdoorbraak van 1926

Juni 2021-Krantenartikel uit Jan 1869 om weer geen besluit te nemen om een stoomgemaal in Appeltern te plaatsen-Stoomgemaal De Tuut

Mei 2021-Pagina met de elektrische gemalen- Huidige gemalen in het Land van Maas en Waal

Mei 2021- Levering pompen en machines Blauwe sluis en Leeuwensche sluis-Stoomgemaal Blauwe sluis

Mei 2021- Min leeftijd stoker machinist   Opleiding

Mei 2021- Aankondiging ruilverkaveling 1952  Nieuw Gemaal bij Alphen- Alphens stoomgemaal

Mei 2021- Foto’s van  voormalig bestuurslid Soetekouw   De technische restauratie voor en na 1997

April 2021-Artikel over de grootste centrifugaalpomp  in Nederland  1915- Pompcapaciteit

April 2021- Krantenartikel uit 1910 om meer haast te maken met bouw gemaal Blauwe sluis-Stoomgemaal Blauwe sluis

April 2021- Artikel over het dreunen of brommen van stoomketels  Opleiding

Jan 2021-Houten mangat publiek vermaak-Hoogtepunten vanaf 2002

December 2020- Fotovideo van Ketelinspectie Ketel 3–Hoogtepunten vanaf 2002

December 2020- Relikwieën van een ambtenaar van het stoomwezen.  Stoomwezen keuring

December 2020- Aanvulling over stokers en tremmers op een grote passagiers “liner” van Engeland naar America: Opleiding

December 2020- Een mooie oude kleurenfoto van de situatie rondom het Leeuwensch stoomgemaal :Het Leeuwensch stoomgemaal

December 2020-Pagina met de manometer controlekraan is klaar. Manometer met controlekraan

November 2020-Verder met Manometer met controlekraan

Oktober 2020- Compleet maken  vrijwilligersoverzicht  voor en na 2002-Vrijwilligers in het verleden en na 2002

Oktober 2020- Sinterklaas kwam op bezoek in 2012 Hoogtepunten vanaf 2002

Oktober 2020 -Manometerverhaal Aernout Notenboom Manometers

Oktober 2020- Bidprentje Hugo Ewald Esser  Machinist Hugo Esser

Oktober 2020- Fotoserie van de opening in 2001 gemaakt  door Pieter Verberne.  Opening stoomgemaal in 2001

Oktober 2020- Een fotoserie van het schoonmaken van Ketel 1 voor de ketelkeuring. Hoogtepunten vanaf 2002

Oktober 2020 verder met stoom 2013 dichtmetselen voorkant OVO Ketel 2.

Oktober 2020- Video fotomomenten tijdens reiniging Ketel 1 opgenomen  bij stoomjaar 2013; Hoogtepunten vanaf 2002

Aug 2020- Verder met Hoogtepunten   Hoogtepunten vanaf 2002

Aug 2020- Begonnen aan het onderwerp manometer  Manometers

Juli 2020- Verder met opnemen van de globale werkzaamheden over de jaren toen ik daar bij betrokken was.  Hoogtepunten vanaf 2002

28 mei 2020-Artikel in de Arnhemsche courant 13 nov 1879 over ontbinding Molenpolder.Alphens stoomgemaal

29 febr 2020- Een stokersreglement uit 1887- Nog steeds zeer bruikbaar!!!!  http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/opleiding-naar-stoker-en-machinist/

29 febr 2020- Aanvulling bij de herinneringen van Leo Greep http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/technische-informatie-gemaal-maasbommel-18/

14 feb 2020 Aanvullingen bij het verhaal van machinist Hugo Esser n.a.v. extra info van Leo  Esser (kleinzoon van Hugo Esser0

9 jan 2020- Aanvullingen bij het verhaal van machinist Hugo Esser.

13 dec 2019- Een fotovideo van de werkzaamheden en opening van het stokersgemak of de kakdoos.  https://youtu.be/obC1r2XZe0Y

10 dec 2019-Een videofilm van de eerste keer pompen met pomp 2 gemaakt door Wouter van de Laar.

10 dec 2019- Een pagina over de twee bemalingspompen die weer in lijn met de stoommachines zijn gebracht.  http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/bemalingspompen-van-stoomgemaal-de-tuut/

6 dec 2019 -Een pagina over het stokersgemak (kakdoos).  http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/herbouw-van-de-voormalige-kakdoos/

27 okt 2019 – Om een overzicht te krijgen hoeveel tijd de vrijwilligers in de restauratie van De Tuut staken maak ik  van elk jaar een kort overzicht. Deze gegevens nam ik over van de nieuwsbrieven.  In de Tuutjournaals van 2005 tot 2014 hoop ik veel meer details van deze werkzaamheden op te nemen. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/de-restauratie-vanaf-2002/

20 okt 2019-Een foto gemaakt bij de werkzaamheden en de sloop van het Alphensche stoomgemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/gemalen/alphens-gemaal/

Een foto van stoker Has Last van het Alphensche stoomgemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/de-machinisten-en-stokers-van-het-alphensch-gemaal/

Een foto van de machinisten in opleiding op de zeevaartschool in Groningen  ten tijde van Lieuwe Elzinga de laatste stoommachinist van De Tuut.http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-en-stokers-van-stoomgemaal-de-tuut/

15 sept 2019 -Verhaal van de overstroming 1926 verteld door J.Th. Nijtmans en opgeschreven door A.M.Vermeulen. .http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-van-het-wamelsch-gemaal/

-11 mei 2019 Aanvullingen Hoogtepunten vanaf 2002 en Tuutjournaals. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/aanvullingen-en-wijzigingen/

-10 maart 2019 Verhalen van de familie Nijtmans van het Wamelsche gemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-van-het-wamelsch-gemaal/

-Extra technische informatie van het stoomgemaal Maasbommel gebouwd in 1911

-Diverse aanvullingen over de achtergrond en belevenissen van Johan Greep van het Maasbommelsch gemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/de-achtergrond-van-machinist-j-c-greep/

-Lekkende puntdeur in de Maasdijk in november 1880

-Informatie over Ing Fijnje

-Benoeming Thé de stoker

-Nieuwe foto’s van het Rijksch gemaal en De Tuut

-Achtergrond van machinist Martinus Strijbosch met geboorteacte uit 1878 waar een getuige genoemd staat uit Gorinchem die ik terugvond op mijn stamboom. Het Leeuwensch stoomgemaal

-Foto van de bouw van het Rijksche gemaal en een betere foto van het huis van de machinist  Stoomgemaal Rijksche sluis

-Afscheiding door Alphen van de molenpolder met uitkering voor Alphen van 12000,-  Alphens stoomgemaal

-Stoomgemaal Maasbommel. Schets van inrichting ketelhuis en machinekamer.  Extra technische informatie van het stoomgemaal Maasbommel gebouwd in 1911

-Luchtopname situatie bouw nieuw gemaal Alphen  –Alphens stoomgemaal

-Machinisten van Maasbommel. Extra informatie over de achtergrond van J.C. Greep.  De achtergrond en de belevenissen van machinist J.C. Greep

-Stoomgemaal Alphen wijzigingen/toevoegingen  Alphens stoomgemaal

-Machinisten van Wamel. Extra informatie over H.F. Esser. Hij is betrokken geweest bij door hem nieuw ontwikkelde bakovens en het oprichten van een nieuwe fabriek voor boterseparatie!! O.a worden den namen van Jurgens en Dobbelman genoemd!!!!   De machinisten en stokers van het Wamelsch gemaal

-Ongelukken en veiligheid. Beschrijving ongeluk i.v.m een lekkend mangatdeksel. Toepasselijk bij De Tuut.   Ongelukken en veiligheid

– De Schans. -Informatie over dit buurtschap. De Schans

-Machinisten van Dreumel. Stukje over tweede machinist van Dreumel- Zijn reis/inbreng naar de Parijse wereldtentoonstelling. De machinisten en stokers van het Dreumelsch gemaal

-In het menutabje “vrijwilligers die betrokken waren bij de redding van het gemaal ” is een videofilm te zien over de feestelijke uitreiking van de Martens van Sevenhovenpenning aan Jaap Garsijn; http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/vrijwilligers-betrokken-waren-redding-stoomgemaal/